Kristína Greplová

Kristína Greplová

Kristína Greplová absolvovala magisterský obor Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2007 pracuje na Oddělení laboratorní medicíny Masarykova onkologického ústavu v Brně. V roce 2013 atestovala z klinické biochemie. Od roku 2010 je součástí týmu velké výzkumné infrastruktury BBMRI.cz.

Všechny výstupy od Kristína Greplová

Dialog 2023 - program 23/04/2023

Dáme vzorku další šanci aneb Banka biologického materiálu Masarykova onkologického ústavu

Banka biologického materiálu Masarykova onkologického ústavu (BBM MOÚ) je koordinátorem české sítě biobank - BBMRI.cz, kterou tvoří 8 členů. Od roku 2013 je zakládajícím členem konsorcia evropské výzkumné infrastruktury BBMRI-ERIC. Jedním z hlavních cílů této sítě biobank je na národní úrovni sjednotit právní, etické a společenské principy spolu s optimalizací metodik tak, aby u všech členů BBMRI.cz byly dosaženy minimální standardy kladené na management kvality. BBM MOÚ je zaměřena na uchovávání dlouhodobě zamražené nebo jinak zpracované tkáně a dalšího humánního biologického materiálu onkologických pacientů a klientů Centra prevence MOÚ. Tento biologický materiál poskytuje včetně souvisejících dat především pro vědeckovýzkumné účely. V březnu 2023 získala BBM MOÚ akreditaci dle normy ČSN ISO 20387:2021 Biotechnologie-Biobanky. Podpořeno projektem BBMRI.cz, reg. č. LM2023033.

Kontakt