doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.

doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.

předsedkyně Výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP

Pracuje v Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha na úseku automatizované imunoanalýzy a vyučuje na 1. Lékařská fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2022 byla zvolena předsedkyní výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP. Je členka atestační komise pro obor Klinická biochemie a v roce 2022 byla jmenována vedoucí Katedry klinické biochemie IPVZ.

Všechny výstupy od doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.

DIGITALIZACE LABORATOŘÍ 2024 26/10/2023
13:00 - 13:30

zahájení konference (Conference opening)

HLAVNÍ SÁL
Dialog 2023 - program 23/04/2023

Kudy kráčí postgraduální vzdělávání?

Vzdělávání je základní součástí práce ve fakultní nemocnici. Bez předávání zkušeností není možné zajistit kontinuitu naší práce, a to zvlášť v dnešní době, kdy dochází k rozvoji nových diagnostických metod a jejich využití v denní praxi. Na výuce je krásné i to, že dochází nejen k předávání informací mezi učitelem a studenty, ale také opačným směrem a nám to umožňuje zůstat v kontaktu s realitou rutinní laboratoře. Ze své pozice vedoucí katedry se snažím o stále větší zapojení mladších přednášejících, aby tento DIALOG byl co nejpřínosnější. Samotná výuka, stejně jako tento blok, by měla být o komunikaci o zapojení obou stran, proto zde s velkou radostí uvítáme i názory nejen čerstvých absolventů, ale i frekventantů martyria současného vzdělávání a snad se nám povede posunout tak i jeho kvalitu v příštích letech.

Kontakt