doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Všechny výstupy od doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

ŠKOLSTVÍ 2024 09/11/2023
09:30 - 22:00

Úvodní slovo

HLAVNÍ SÁL
10:00 - 22:50

Blok zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

HLAVNÍ SÁL

České školství v roce 2024 • Změna v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů • Financování školství v roce 2024 • Odměňování ve školství v roce 2024

Kontakt