Ing. Daniela Lusková, MPA, MHA

Ing. Daniela Lusková, MPA, MHA

viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, předsedkyně Výboru pro technologie v dlouhodobé péči Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb

Všechny výstupy od Ing. Daniela Lusková, MPA, MHA

Digitalizace a technologie v sociálních službách 21 listopadu 2023
13:25 - 13:35

Představení Výboru pro technologie v sociálních službách ATDZ

SÁL A
15:15 - 15:55

Diskusní panel – Jaké jsou skutečné potřeby sociálních služeb v oblasti technologií a digitalizace

SÁL A

Kontakt