Jana Čepová

Jana Čepová

MUDr. Jana Čepová vystudovala 1. LF UK Praha. Po absolvování lékařské fakulty začala pracovat jako sekundární lékař na oddělení klinické biochemie FN Bulovka. Od roku 1998 zastává funkci primáře Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie. Je členkou odborných a vědeckých společností. Zájmy: sport, četba, hudba, rodina

Všechny výstupy od Jana Čepová

Dialog 2023 - program 23/04/2023

Jak všechny kolegy zvládnout a nezbláznit se

Lékař klinické biochemie spolupracuje s vlastními kolegy v laboratoři, ale zároveň je důležitým pojítkem s klinickými pracovišti a jejich zaměstnanci. Lékař by měl práci zdravotní sestry, laboranta i analytika znát dobře. Mají povědomí o práci lékaře klinické biochemie ostatní kolegové z klinických oborů? Je pro laboranty a analytiky důležitý lékař na oddělení klinické biochemie? Cílem tohoto sdělení není ukázat, kolik toho lékař klinické biochemie musí zvládnout, ale jak to zvládnout co nejlépe.

Kontakt