Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.

nnáměstek ministra zdravotnictví ČR

Všechny výstupy od Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.

Digitalizace českého zdravotnictví 2024 06/06/2024
13:00 - 13:30

Slavnostní zahájení, úvodní zdravice

13:30 - 14:20

AKTUÁLNÍ STAV STANDARDIZACE DOKUMENTŮ A JEJICH VÝMĚNY A SDÍLENÍ V RÁMCI E-HEALTH V ČR

17:00 - 17:35

PŘIPRAVENOST NA PLNĚNÍ POŽADAVKŮ EHDS, JEJICH DOPAD NA NÁRODNÍ INTEROPERABILITU A ROZVOJ EHEALTH, SEKUNDÁRNÍ DATA VE ZDRAVOTNICTVÍ (JAK BUDE VYPADAT E-HEALTH V ČR?)

ZDRAVOTNICTVÍ 2024 21/09/2023
13:00 - 14:30

Zahájení konference a budoucnost českého zdravotnictví

HLAVNÍ SÁL

Kontakt