Mgr. Jan Mareš, MBA

Mgr. Jan Mareš, MBA

vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže

Všechny výstupy od Mgr. Jan Mareš, MBA

ŠKOLSTVÍ 2024 09/11/2023
10:00 - 22:50

Blok zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

HLAVNÍ SÁL

České školství v roce 2024 • Změna v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů • Financování školství v roce 2024 • Odměňování ve školství v roce 2024

14:00 - 15:00

Diskusní blok 2 „Kolik má brát ředitel“

HLAVNÍ SÁL

Kontakt