Mgr. Michaela Macichová, Ph.D.

Mgr. Michaela Macichová, Ph.D.

Všechny výstupy od Mgr. Michaela Macichová, Ph.D.

ČESKO–SLOVENSKÝ HEMATOLOGICKÝ SEMINÁŘ 10/11/2023
10:45 - 11:10

Sporné výsledky vyšetrenia krvného obrazu – príčiny, rozpoznanie a riešenie

HLAVNÍ SÁL

Kontakt