Miroslav Beňovská

Miroslav Beňovská

Pracuje jako primářka OKB v Ústavu laboratorní medicíny FN Brno. Dlouhodobě se zabývá analytickou i perianalytickou automatizací, ale také zaváděním nových progresivních parametrů do klinické praxe. Od r. 2005 je zástupkyní vedoucího/přednosty Katedry laboratorních metod Lékařské fakulty MU, kde působí jako odborný asistent.

Všechny výstupy od Miroslav Beňovská

Dialog 2023 - program 23/04/2023

Vliv onkologického onemocnění v dětském nebo mladistvém věku na ovariální rezervu žen

Anti-Mülleriánský hormon (AMH) je hormon, který se využívá k posouzení ovariální rezervy žen. V retrospektivní studii FN Brno byl hodnocen u unikátního dlouhodobě sledovaného souboru dívek a žen, které v raném věku prodělaly onkologické onemocnění. Hladina AMH byla statisticky porovnána s procentuálním zastoupením jednotlivých diagnóz, způsobem léčby, věkem v čase vyšetření i v době diagnózy spolu se schopností porodit zdravé děti. Fischerovým přímým testem byl prokázán statisticky významný vliv (P<0,0001) dávky chemoterapie, rozdíl, zda pacientky podstoupily radioterapii či ne (P=0,0007) a v jaké oblasti těla (P=0,0006). Dále bylo zjištěno, že stoupající věk v čase onkologické diagnózy snižuje výslednou hodnotu AMH. AMH byl stanovován chemiluminiscenční metodou na analyzátoru Access 2, Becman Coulter. Na základě získaných dat bude u dlouhodobě sledovaných pacientek po prodělaném onkologickém onemocnění vytvořen algoritmus pro odběr AMH.

Kontakt