MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

přednosta Ústavu klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice Plzeň

Narodil jsem se v Plzni, medicínu jsem studoval v Plzni, nastoupil jsem (v roce 2001) na ÚKBH ve FN Plzeň a počítám s tím, že s manželkou a dvěma dětmi zestárnu také v Plzni. V práci mě nejvíce baví výuka a věda. I přes mrzké komunikační dovednosti jsem předsedou Communication committee při EFLM a přes vrozenou rozhazovačnost jsem pokladníkem ČSKB.

Všechny výstupy od MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

DIGITALIZACE LABORATOŘÍ 2024 26/10/2023
16:15 - 16:30

Trasování vzorků a optimalizace svozů (Sample tracing and collection optimization)

HLAVNÍ SÁL
Dialog 2023 - program 23/04/2023

Časné fáze kariéry: první rok v zaměstnání

V prvním roce po ukončení studia se často rozhodujeme, v jakém oboru budeme pracovat. Po nástupu do zaměstnání se v adaptačním procesu snažíme překlenout nejen propast mezi pre a postgraduálním vzdělávání, ale začlenit se také do kolektivu a najít si v něm místo. V interaktivní prezentaci shrneme osobní zkušenosti z prvního roku v laboratoři klinické biochemie FN Plzeň u začínající lékařky a bioanalytičky. Budeme hledat silné a slabé stránky vzdělávacího procesu, hlavně motivy pro volbu oboru a klíčové sapekty, které formují ne/spokojeného zaměstnance. Nakonec přidáme mezinárodní nadhled a publikovaná doporučení.

Kontakt