MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Všechny výstupy od MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

Digitalizace českého zdravotnictví 2024 06/06/2024
13:00 - 13:30

Slavnostní zahájení, úvodní zdravice

ZDRAVOTNICTVÍ 2024 21/09/2023
14:30 - 15:30

Diskusní panel "(Ne)udržitelnost českého zdravotnictví"

HLAVNÍ SÁL

Kontakt