Přemysl Šůcha

Přemysl Šůcha

Přemysl Šůcha vystudoval ČVUT v Praze, kde v roce 2007 obhájil doktorát v oboru Řídicí technika a robotika. V letech 2011–2012 byl postdoktorandem v LAAS – CNRS v Toulouse ve Francii, kde se věnoval optimalizaci a teorii her. V roce 2017 byl hostujícím profesorem na Universitě Paul Sabatier. Ve stejném roce se stal docentem na ČVUT a vedoucím skupiny optimalizace.

Všechny výstupy od Přemysl Šůcha

Dialog 2023 - program 23/04/2023

Přínosy digitálního dvojčete pro laboratoř – zkušenosti a další vývoj

Digitální dvojče je koncept, ve kterém k reálnému systému (např. výrobní linka, produkt) máme i jeho digitální model. Tento digitální model je používán jak při vývoji a zdokonalování reálného systému, tak i efektivně napomáhá během celého životního cyklu reálného systému (např. pro úpravu nastavení). V přednášce se zaměřím na to, jakým způsobem může laboratoř profitovat z digitálního dvojčete. Ukáži, jaké jsou naše první zkušenosti s touto technologií v laboratoři, jaké benefity digitální dvojče přináší laboratoři a v neposlední řadě i co dalšího může v budoucnu přinést.

Kontakt