Pavel Bartoš

Pavel Bartoš

Pavel Bartoš pracuje na Oddělení klinické biochemie a imunologie Fakultní nemocnice Bulovka od roku 1989. V roce 2015 získal titul Bc. v oboru Zdravotnická bioanalytika na UK v Praze, FaF v Hradci Králové. Od roku 2020 pracuje na OKBI FN Bulovka jako vedoucí laborant. Mezi jeho hlavní pracovní zájmy patří racionální využití výpočetní techniky v laboratoři.

Všechny výstupy od Pavel Bartoš

Dialog 2023 - program 23/04/2023

Zdravotní laborant - člověk mezi mlýnskými kameny

Laboratorní diagnostika čelí v posledních letech různým výzvám především v oblasti pre-analytické a post-analytické fáze. Jako každá laboratoř musíme spolupracovat jak s odběrovými sestrami, tak i s kliniky na různých pracovištích fakultní nemocnice s cílem vydat včas správný výsledek. Jakou roli v tomto procesu hrají různé odběrové materiály nebo transportní systém ? Cílem přednášky je seznámit auditorium se zkušenostmi z provozu na pracovišti Centrálních laboratoří ve Fakultní nemocnici Bulovka.

Kontakt