Petr Suchan

Petr Suchan

Po ukončení studií biochemie a genetiky na VŠCHT v Praze se od roku 2003 věnuje oboru klinické laboratorní diagnostiky. Ve společnosti Beckman Coulter byl u zrodu pracovní skupiny zaměřené na laboratorní automatizaci a klinický software. Ta se na území Česka, Slovenska a řady dalších zemí východní Evropy, věnuje projektové činnosti spjaté s návrhem automatizovaných provozů. Vedením této skupiny je pověřen od roku 2020.

Všechny výstupy od Petr Suchan

Dialog 2023 - program 23/04/2023

Inovace od teorie k realizaci / DxA 5000

Plná automatizace (TLA) byla donedávna doménou převážně velkých laboratoří s objemem v řádech tisíců zpracovaných vzorků denně. V současnosti se s ní můžeme běžně setkat také ve středně velkých a menších laboratorních provozech typu krajských, okresních či soukromých laboratoří. Důvodů pro to je hned několik - zvyšující se nároky na kvalitu a rychlost vyšetření, orientace na laboratorní proces jako na celek, tedy včetně pre- a post-analytické části (právě zde se děje 75% všech laboratorních chyb a přibližně 70% všech manuálních činností), nedostatek kvalifikovaného personálu na pracovním trhu a bezpečnější pracovní prostředí. Nedílnou součástí TLA je dnes také klinický software, zajišťující automatizaci procesů spojených s řízením toku dat. Diskuzní blok má za cíl představit vám zkušenosti zástupců 5 laboratoří, přinášejících 5 různých příležitostí k automatizaci a 5 různých příběhů. Od přípravy projektu až po jeho realizaci a zavedení do rutinního provozu laboratoře.

Kontakt