Petra Kabeleová

Petra Kabeleová

Po studiu na VŠCHT v Praze nastoupila na pozici analytika do Oblastní nemocnice Příbram a po složení atestační zkoušky z klinické biochemie působila jako zástupce primáře. Od roku 2007 pracuje v PREVEDIG medical, s.r.o. jako vedoucí laboratoře, manažer kvality a analytický garant pro odbornost klinická biochemie. Podílela se na proměně laboratoře v moderní diagnostické pracoviště.

Všechny výstupy od Petra Kabeleová

Dialog 2023 - program 23/04/2023

Inovace od teorie k realizaci

Kontakt