prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

1. zástupce přednosty III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Všechny výstupy od prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Disease management 21/09/2023
16:00 - 18:15

Diskusní panel Disease management

SÁL EUPHORIA

Kurz je ohodnocen 3 kredity podle ustanovení § 5 odst. 1 SP 16. Evidenční číslo akce je 111831. Vzdělávací akce je pořádána podle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.

Kontakt