prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Emeritní přednosta - III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

Všechny výstupy od prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

HARTMANN School Awards 11/10/2023
15:25 - 15:30

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

kinosál Lucerna

Kontakt