prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

člen Výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP

Od roku 1999 je přednostou Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN. Byl děkanem 1. lékařské fakulty UK a v letech 2014-2022 byl rektorem Univerzity Karlovy. Je členem Učené společnosti České republiky, České lékařské akademie, Academia Europea. Je autorem či spoluautorem 10 knih a 81 kapitol, více 480 publikací a přednesl více než 600 přednášek, H – index 37.

Všechny výstupy od prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Digitalizace českého zdravotnictví 2024 06/06/2024
15:45 - 16:30

ROZVOJ TELEMEDICÍNY A TELEMETRIE PRO MODERNÍ A EFEKTIVNÍ LÉČBU

DIGITALIZACE LABORATOŘÍ 2024 26/10/2023
13:00 - 13:30

zahájení konference (Conference opening)

HLAVNÍ SÁL
Dialog 2023 - program 23/04/2023

IVD-R úskalí a výzvy

Blok IVD-R úskalí a vývy představí novou IVD-R evropskou direktivu její alikaci a rizika v každodenní praxi. z pohledů výrobců, uživatelů i notifikované osoby. Diskutovat se bude o tzv. home made metodách, riziku omezení texstů a růstu nákladů na diagnostika. Rizikem v rámci EU je nedostatek notifikovaných osob a referenčních laboratoří. Čas naplnění direktivy se blíží, i když byl již odložen....

Kontakt