Tereza Tietze

Tereza Tietze

Produktový a aplikační specialista firmy Beckman Coulter. Věnuje se především produktovému managementu imunochemie, jako je zavádění nových přístrojů a metod. Významnou část práce tvoří přednášková činnost v rámci seminářů a školení laboratorního personálu. Podílí se rovněž na lokální aplikační podpoře imunochemických a biochemických analyzátorů.

Všechny výstupy od Tereza Tietze

Dialog 2023 - program 23/04/2023

Imunochemie DxI

Už od dob vzniku společnosti Beckman Coulter ČR, jako pobočky koncernu Beckman Coulter, byla imunochemie její vlajkovou lodí. Postupem času se hlavní portfolio přesunulo od manuálních souprav, vyráběných přímo v Praze, směrem ke stále větší a větší automatizaci. Moderní doba klade důraz nejen na dostupnost vlastních výsledků, ale především na odbornost laboratorního personálu jako garanci kvalitní podpory lékařů a potažmo špičkové péče o pacienta... Proto se imunochemie firmy Beckman Coulter prostřednictvím řady DxI ubírá směrem, který umožňuje vysoce kvalifikovaným pracovníkům soustředit se místo na rutinní obsluhu analyzátorů na nadstandartní péči a kvalitu poskytovaných výsledků.

Kontakt