Zdeňka Čermáková

Zdeňka Čermáková

Pracuji jako primář na Oddělení laboratorní medicíny v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Vyučuji Klinickou biochemii pro studenty Lékařské fakulty MU v Brně. Zabývala jsem se laboratorní diagnostikou v likvorologii a diagnostikou monoklonálních gamapatií, vedla jsem metabolickou ambulanci zaměřenou na poruchy metabolismu lipidů. Nyní se věnuji laboratorní diagnostice onkologických pacientů.

Všechny výstupy od Zdeňka Čermáková

Dialog 2023 - program 23/04/2023

Tumorové markery - co je nového?

Nádorová onemocnění přestavují druhou nejčastější příčinu úmrtí. Odhaduje se, že každý čtvrtý občan ČR onemocní zhoubným nádorem a každý pátý občan na toto onemocnění zemře. Incidence nádorových onemocnění neustále narůstá. Pozitivní je, že klesá mortalita, což je způsobeno významnými pokroky v terapeutických možnostech a sekundární prevenci, tj. včasném záchytu onkologických onemocnění. Kromě klasických tumorových markerů, jejichž hlavní použití zůstává v oblasti monitorování onemocnění, narůstá význam markerů molekulární biologie. Tyto markery se uplatňují např. ve vyhledávání pacientů s hereditárními formami nádorového onemocnění. Další uplatnění je v prediktivní onkologii. Narůstající počet cílených protinádorových léčiv a nové poznatky nádorové biologie ukazují, že indikace cílené léčby se bude v budoucnu opírat o větší spektrum molekulárních prediktorů, které budou lépe charakterizovat vlastní nádorové onemocnění a predikovat jeho odpověď na zvažované možnosti léčby.

Kontakt