Storno podmínky

O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci organizátor objednatele bezodkladně informuje.

Organizátor si zároveň z důvodu vyšší moci vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání akce.

V případě úplného zrušení konference ze strany organizátora bude účastnický poplatek vrácen v plném rozsahu zpět,

a to do 30 dnů od ohlášení zrušení konference.

Při zrušení registrace ze strany účastníka do 30 dnů před konáním konference včetně bude účtován storno poplatek

ve výši 50 % z ceny účastnického poplatku. Při zrušení registrace méně než 30 dnů před konáním konference je storno poplatek 100 %.

Na základě Vaší objednávky Vám bude vystaven elektronicky daňový doklad – faktura.

Kontakt