Advanced Search

Sort by:

refektář Opatství Emauzy

KULTURA 2024

Konferenci pořádá EEZY Events & Education a UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČR. Hlavní témata konference: Vstupenky /

Hotel Grandium

Digitalizace laboratoří 2024

Konference Digitalizace laboratoří 2024 spontánně reaguje na potřebu otevřít diskusi mezi odborníky z prostředí managementu

Cosmopolitan Bobycentrum, Sportovní 559/2A, Brno

ČESKO–SLOVENSKÝ HEMATOLOGICKÝ SEMINÁŘ

Seminář pořádá EEZY Events & Education a hlavním partnerem je společnost Beckman Coulter. Hlavní témata semináře: Vstupenky /

Hotel Olšanka

ŠKOLSTVÍ 2024 (kapacita zaplněna)

Hlavní témata odborné konference budou maturity, dopady pandemie na školství, financování v roce 2024.

Maxmilian Lifestyle Resort

Dvoudenní seminář pro náměstkyně ošetřovatelské péče nemocnic

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Hotel Grandior

Digitalizace a technologie v sociálních službách 

Konferenci Digitalizace a technologie v sociálních službách pořádá ve spolupráci s odborným garantem Asociací poskytovatelů

Hotel Baltaci Atrium

SETKÁNÍ 4 KRAJŮ

Odborná konference Setkání 4 krajů pořádaná společností EEZY Events & Education se koná 21.–22. 3.

OREA Resort Santon

DIALOG 2024

Vážení návštěvnící, srdečně vás zveme na odbornou konferenci „DIALOG“, která se uskuteční v termínu 21.

Hotel Grandior

DIGITALIZACE ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2024

Programový partner Odborná konference Digitalizace českého zdravotnictví 2024 se bude konat 6.–7. 6. 2024 v hotelu Grandior,

Hotel Grandior

ZDRAVOTNICTVÍ 2025

Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2025 je pořádána společnostmi EEZY Events & Education a Unií zaměstnavatelských svazů České republiky.

Kontakt