Advanced Search

Sort by:

DIALOG 2024

Vážení návštěvnící, srdečně vás zveme na odbornou konferenci „DIALOG“, která se uskuteční v termínu 21.

Digitalizace a technologie v sociálních službách 

Konferenci Digitalizace a technologie v sociálních službách pořádá ve spolupráci s odborným garantem Asociací poskytovatelů

refektář Opatství Emauzy

NEZISKOVKY 2024

Organizátorem odborné konference je Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR. Odborná konference

Maxmilian Lifestyle Resort

Dvoudenní seminář pro náměstkyně ošetřovatelské péče nemocnic

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Cosmopolitan Bobycentrum, Sportovní 559/2A, Brno

ČESKO–SLOVENSKÝ HEMATOLOGICKÝ SEMINÁŘ

Seminář pořádá EEZY Events & Education a hlavním partnerem je společnost Beckman Coulter. Hlavní témata semináře: Vstupenky /

ŠKOLSTVÍ 2024 (kapacita zaplněna)

Hlavní témata odborné konference budou maturity, dopady pandemie na školství, financování v roce 2024.

refektář Opatství Emauzy

KULTURA 2024

Konferenci pořádá EEZY Events & Education a UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČR. Hlavní témata konference: Vstupenky /

Digitalizace laboratoří 2024

Konference Digitalizace laboratoří 2024 spontánně reaguje na potřebu otevřít diskusi mezi odborníky z prostředí managementu

HARTMANN SCHOOL AWARDS

Soutěž HARTMANN School Awards každoročně pořádá společnost EEZY Events & Education ve spolupráci se společností

Galavečer SESTRA ROKU 2023

Soutěž je určena všeobecným sestrám, porodním asistentkám, praktickým sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům.

Kontakt